Yarışmalar 2019 yılına ertelenmiştir.

The competitions were postponed to 2019.